Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

GDPR

S osobními údaji nakládáme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Obecně zpracováváme osobní údaje vždy jen v rozsahu nezbytném pro daný účel. Rovněž s nimi pracujeme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem, ať už náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je podle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Prostřednictvím webových www.adnevbohemia.com shromažďujeme převážně údaje o kupujících, ubytovávajících se a u dalších fyzických či právnických osob, které se nás rozhodly kontaktovat skrze kontaktní formulář. 

V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SMÍME BEZ VAŠEHO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE:

  • které jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti (například se jich týká zákon o účetnictví),
  • jež jsou potřeba k plnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme,
  • na jejichž zpracovávání máme tzv. oprávněný zájem.

V ostatních případech zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu. Údaje nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s vámi umožňují, a kromě situací, kdy máme právní povinnost vaše údaje předat jiné osobě.

SPRÁVCE A ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vendula Voráčková se sídlem sídliště Vajgar 701, Jindřichův Hradec III, 37701 Jindřichův Hradec, IČO: 00967246, DIČ: CZ 8561261522.