Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Přeprava ovcí a koz

Co byste měli vědět, než se rozhodnete přepravit ovci nebo kozu.

Do 65 km si chovatel může vlastní zvíře přepravit sám. Nad 65 km už musí povolat profesionálního přepravce, neno si udělat kurz – PŘEPRAVCE zde.

Základní podmínky při přepravě:

Preprava-kozy-autem
Doba-odpocinku-ridice

Při přepravě zvířat dbá zákon na ochranu zvířat proti týrání o to, aby zvířata zbytečně netrpěla. Zvířata mohou být přepravována pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá, a všechna zvířata musí být přepravována za podmínek, které zaručují, že nedojde k jejich zranění nebo zbytečnému utrpení. Před cestou musí být učiněna všechna opatření, aby se minimalizovala doba trvání cesty a uspokojily se potřeby zvířat během ní. 

materiály potřebné pro dopravce přepravující zvířata

Potřebné předpisy

 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. S tímto nařízením se musí seznámit především osoby, které vykonávají činnosti související s přepravou zvířat.
 • Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. Výklad v této vyhlášce je dispozici zde.

Potřebné formuláře a dokumenty (schválení provádí příslušná krajská veterinární správa):

 1. Pro dopravce přepravující zvířata nad 65 km do 8 hodin – TYP 1
  • Žádost o Povolení dopravce
  • Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech), který musí mít řidič/průvodce s sebou, samozřejmě řádně vyplněný. Rejstřík vozidla vede dopravce při všech přepravách zvířat pro vozidla dopravující zvířata na vzdálenost delší než 50 km. Dopravce jej na vyžádání předloží kontrolním orgánům a vyplněné formuláře uchovává po dobu 3 let.
 2. Pro dopravce přepravující zvířata nad 8 hodin – TYP 2
  • Žádost o Povolení dopravce
  • Pro získání povolení Povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty je potřeba podle druhu přepravovaných zvířat vyplnit dotazník (ke stažení vpravo v Souvisejících okazech):
   • buď pro přepravu domácích koňovitých, domácího skotu, ovcí, koz a prasat,
   • nebo pro přepravu ostatních zvířat.
  • Kniha jízd – doklad určený pro přepravu zvířat, který nemá s obecně známou knihou jízd (“staskou”) nic společného.
  • Tato Kniha jízd se skládá z několika částí. Všechny části musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné. Věnujte zvláštní pozornost části “Poučení” a důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené!

Označování vozidel přepravujících živá zvířata

Podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 je stanoveným způsobem označení vozidla přepravujícího zvířata nápis TRANSPORT ZVÍŘAT, případně do zahraničí LIVE ANIMALS TRANSPORT (velikost písma ani barva není stanovena).

Tento nápis lze ještě doplnit doporučeným označením – symbolem. Jestliže dopravce tento doporučený symbol použije, měl by být minimálně ve velikosti A4 umístěn na přední i na zadní části vozidla. Symbol se použije, jen pokud vozidlo právě přepravuje zvířata; při jízdě bez zvířat je vozidlo neoznačené.

(zdroj: eagri.cz)

Další články

Víkend pro mámy a dcery

Víkend pro mámy a dcery

  Mámy a dcery   INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ  PŘIHLÁŠKA NA VÍKEND PRO MÁMY A DCERY NA FARMĚ V ČESKÉ KANADĚ    TERMÍN AKCE 4. - 6. 10. 2024 Cena 6600 Kč za 2 osoby (další osoba navíc platí 3000 Kč)   Co je součástí? Součástí ceny je celodenní domácí...

pokračovat ve čtení
Prodej, rezervace na březen holandských koz

Prodej, rezervace na březen holandských koz

Zakrslé kozy holandského typu k rezervaci na prodej od Farmy Adnev Bohemia, držitel ocenění nejlepší chov roku 2020 a 2022, se zaměřením na zakrslé kozy holandského typu nabízí k rezervaci kozičky a kozlíky z letošních vrhů. Jedná se o rodové linie Igor Wolf, Charlie,...

pokračovat ve čtení