Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Přihláška k příměstskému táboru

Farma Adnev Bohemia

Místo: Farma Adnev Bohemia, Kunžak 378 62, Hradecká 183

Termín: …………………………….

Závazně přihlašuji svoji dceru/syna jméno: ………………………………………………………

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………………………………………………………..

Doplňující informace k přihlašovanému dítěti:

Věk dítěte: …………………………………………………………………………………………….

Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………………………………

Zdravotní omezení: ……………………………………………………………………………………

Alergie: ………………………………………………………………………………………………..

Údaje o zákonných zástupcích dítěte

Matka/Otec:

Jméno: …………………………………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………E-mail: ……………………………………………….

Jiné dospělé osoby, které budou dítě přivádět nebo vyzvedávat:

Jméno: …………………………………………………………………………………………………

Adresa: ………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………..E-mail: …………………………………………………

Potvrzení souhlasu rodičů

Souhlasím s uložením osobních údajů do interní databáze Vendula Voračková. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně údajů.

Souhlasím s pořizováním fotografií. Souhlasím s uveřejněním fotografií na facebooku a webových stránkách Vendula Voračková – farma Adnev Bohemia.

Svým podpisem stvrzuji uvedené údaje a souhlas s výše smluvními podmínkami.

V ………………………. dne ………………                       …………..…………………..

                                                                                                          podpis zák. zástupce