Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboru


Průběh dne:

Děti budou přijímány a vyzvedávány dle stanoveného průběhu dne. Příchody dětí budou od             

7:45-8:20 hod. a odchody dětí do16:30 hod v prostorách rodinné farmy Adnev Bohemia.

Telefonní kontakt – +420 724 811 991

Co má mít dítě každý den s sebou:

– oblečení odpovídající aktuálnímu počasí

– přezůvky

– holinky

– láhev na pití, pitný režim zajištěn.

– batůžek

– dopolední svačinu, pokud dítě nejí ovoce a zeleninu, kterou budeme ke svačinám podávat.

Zdravotní způsobilost k účasti na příměstském táboře:

První den nástupu dítěte na tábor podepisuje zástupce dítěte potvrzení o bezinfekčnosti. Rodiče ho v první den předají odpovědnému vedoucímu. V případě pochybností o zdravotním stavu dítěte v průběhu tábora je odpovědný vedoucí oprávněn požádat rodiče o předložení aktuálního lékařského potvrzení zdravotního stavu dítěte, resp. v případě evidentní nemoci, nachlazení, zdravotního stavu, který ohrožuje ostatní účastníky tábora apod. neumožnit dítěti účast na táboře bez náhrady vrácení uhrazených finančních prostředků.

Cennosti

Neneseme zodpovědnost za ztrátu cenností jako například mobilních telefonů, peněz a jiného. Doporučujeme dětem cennosti nedávat!!!

Storno účasti

V případě storna účasti na příměstském táboře platí následující storno podmínky:

1. Storno do 15.5.2021 (včetně) – vrátíme 80 % z uhrazené částky

2. Storno do 15.6.2021 (včetně) – vrátíme 20 % z uhrazené částky

3. Storno od 1.7.2019 – propadá celá uhrazená částka bez náhrady

Finanční vypořádání storna proběhne nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí písemné storno žádosti.