Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Hradecká 183, 378 62 Kunžak

Standard – STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES

STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

F.C.I. – Standard Nr. 335 / 07.07.1993 / D

ZEMĚ PŮVODU: Rusko
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 1989
KLASIFIKACE FCI:
Skupina 2

Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi; Skupina  2.2 Molossové – horští psi

Středoasijští ovčáci jsou větší až velcí psi robustní stavby těla, silní, odvážní, nedůvěřiví vůči cizím, nenároční, snadno přizpůsobiví různým klimatickým podmínkám. To vše umožňuje široké použití středoasijských ovčáků v nejrůznějších oblastech. Středoasijští ovčáci jsou rozšířeni zvláště v republikách střední Asie a v jim přilehlých oblastech.

STAVBA TĚLA:

robustní pes se silnou kostrou a mohutným osvalením. Často se vyskytují jedinci této rasy se sklony k lymfatičnosti. Silná kůže s dobře vyvinutým a pružným podkožním vazivem, tvoří často na krku záhyby.
Vady: obezita;
vážné vady: slabá konstituce, rachitida, nedostatečné osvalení

INDEX FORMÁTU:

psi 100 – 105;  feny 102 – 108
Vady: lehké odchylky od uvedeného formátu;
vážné vady: velké odchylky od standardního formátu

KOHOUTKOVÁ VÝŠKA :

psi nejméně 65 cm; feny nejméně 60 cm
Vady: kohoutková výška u psů od 60 do 64 cm včetně, u fen od 58 do 60 cm;
vážné vady: kohoutková výška menší než 60 cm u psů, méně než 58 cm u fen.

ZVLÁŠTNOSTI CHOVÁNÍ:

pohybově velice aktivní, vyrovnaná, klidná povaha. Dominující jsou aktivní obranářské reakce.
Vady: nedostatek odvahy, bojácnost;
vážné vady : přehnaná agresivita, bázlivost

POHLAVNÍ VÝRAZ :

dobře vyjádřený. Psi jsou mohutnější, silnější a statnější než feny. Pohlavní dimorfismus je zřetelně vyjádřen.
Vážné vady: samičí výraz u psů. Jednostranný nebo oboustranný kryptorchismus.

SRST:

drsná, rovná, s dobře vyvinutou podsadou. Na hlavě a přední straně končetin je srst krátká a dobře přiléhající.Podle délky srsti se psi rozlišují na:
a)       dlouhosrsté (7-8 cm) na hřbetě a po těle, zejména pak na uších, krku, zadní straně hrudních a pánevních končetin a na  ocase.
b)       krátkosrsté (3-5 cm) s hladkou srstí
Vážné vady: příliš krátká srst, bez podsady, srst měkká, zvlněná nebo kučeravá.

BARVA:

bílá, černá, šedá, plavá, rezavá, vlkošedá, žíhaná, strakatá a skvrnitá.

HLAVA:

mohutná, v lebeční partii široká s dobře vyvinutými jařmovými oblouky. Čelo je ploché, stop jen lehce naznačen. Čenich je poněkud kratší než lebeční partie, mezi očima široký, směrem ke šičce nosu se zúžuje jen nepatrně. Při pohledu shora a zepředu je tlama pravoúhlá, při pohledu z boku má tlama tvar komolého kužele s převislým silným horním pyskem. Nosní houba je široká a černá. U psů se světlou barvou srsti je přípustné hnědé zbarvení nosní houby.
Vady: malá hlava, příliš vystupující jařmové oblouky, klenuté čelo, příliš vyjádřený stop, příliš vystupující nadočnicové oblouky, příliš krátký nebo dlouhý čenich. Vrásky na hlavě.
Vážné vady: úzká hlava, lehká hlava, špičatý nebo vyhrnutý čenich

UŠI:

malé, překlopené, nízko nasazené, trojúhelníkového tvaru (u štěňat se krátce kupírují)
Vady: vysoko nasazené, nekupírované uši

OČI:

tmavé, daleko od sebe posazené, kulaté, hledící zpříma.
Vady: světlé nebo šikmo posazené oči, příliš otevřená víčka, viditelné bělmo

ZUBY A SKUS:

bílé, silné, pevný skus. Řezáky jsou uspořádány pravidelně v řadě. Nůžkový skus.
Vady: chrup opotřebovaný neúměrně věku. Ulámané zuby, které však nesmí ovlivňovat správnost skusu. Absence více než dvou prvních premolárů nebo absence jednoho prvního a jednoho druhého premoláru. Lehce nažloutlý odstín zubů.
Vážné vady: malé, slabé zuby. Nepravidelně řazené řezáky. Všechny odchylky od správného nůžkového skusu. Chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku. Chybění jednoho třetího nebo čtvrtého premoláru nebo chybění jednoho moláru. Zuby se silně poškozenou sklovinou.

KRK:

krátký, svalnatý, nízko nesený, s linií hřbetu svírá úhel 30 až 40o.
Vady: dlouhý krk, nedostatečné osvalení, příliš vyjádřený lalok

HRUDNÍK:

široký, svalnatý, dobře klenutá žebra. Spodní linie hrudníku dosahuje až k loktům nebo je dokonce přesahuje.
Vady: zploštělý, méně vyvinutý hrudník. Pod hrudníkem viditelně visící kůže.
Vážné vady: plochý, úzký, málo prostorný, nedostatečně vyvinutý hrudník.

BŘICHO:

mírně vtažené
Vady: břicho příliš vtažené (jako u chrta) nebo povolené (objemné)

KOHOUTEK:

dobře vyznačený, zejména u psů. Jeho výška přesahuje o 1 – 2 cm výšku zádě
Vady: nízký kohoutek, málo vystupující nad linií hřbetu

HŘBET:

silný, rovný, široký
Vady: měkký nebo lehce klenutý hřbet;
vážné vady: sedlovitý nebo kapří hřbet

BEDRA:

krátká, široká, lehce klenutá
Vady: delší bedra, rovná nebo příliš klenutá;
vážné vady: dlouhá bedra, úzká nebo spadající bedra

ZÁĎ:

široká, svalnatá, téměř vodorovná
Vady: trochu zkosená záď;
vážné vady: úzká, krátká, silně zkosená záď. Přestavěná záď

OCAS:

vysoko nasazený, srpovitý, visící; dosahuje až k hleznu. Kupíruje se krátce.
Vady: nekupírovaný ocas

HRUDNÍ KONČETINY:

pohled zepředu: rovné a rovnoběžné. Jejich délka k lokti (měřené od země k loktům) mírně přesahuje polovinu kohoutkové výšky. Úhel mezi lopatkou a kosti pažní tvoří zhruba 100o. Předloktí dlouhé, rovné, silné. Nadprstí krátké, široké, silné, kolmo postavené.
Vady: mírné odchylky v úhlení ramenního kloubu. Tlapy lehce vytočené ven nebo dovnitř, měkčí nadprstí.
Vážné vady: příliš strmý nebo příliš přeúhlený ramenní kloub, deformace kostí končetin. Měkké nadprstí. Tlapy silně vybočené ven nebo dovnitř.

PÁNEVNÍ KONČETINY: rovnoběžné, poněkud otevřené na úrovni kolen (lýtka) a patních kloubů. Krátké holeně. Silná kolmo postavená nadprstí.
Vady: drobné odchylky od rovnoběžnosti pánevních končetin, lehce vbočená hlezna. Strmější úhlení pánevní končetiny. Vážné vady: zřetelné odchylky od paralelního postavení pánevních končetin. Kulaté končetiny. Úhlení pánevní končetiny příliš strmé.
TLAPY (hrudních a pánevních končetin) : silné, oválné, kompaktní
Vady: otevřené, oválné tlapy, ploché tlapy.
Vážné vady: velmi otevřené tlapy, velmi měkké prsty
POHYB: nejtypičtějším druhem pohybu tohoto plemene psa je těžký krátký klus a cval. Při klusu se pohybují končetiny přímo vpřed s jistou tendencí směřovat ke středové linii.
Vady: lehké odchylku od předepsané mechaniky pohybu Vážné vady: strnulý, nepřirozený pohyb

VYLUČUJÍCÍ VADY :

všechny odchylky od korektního skusu. Chybějící jeden řezák nebo jeden špičák, jeden třetí nebo čtvrtý premolár nebo jeden molár.Pozn: všichni psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.

Další články

Víkend pro mámy a dcery

Víkend pro mámy a dcery

  Mámy a dcery   INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ  PŘIHLÁŠKA NA VÍKEND PRO MÁMY A DCERY NA FARMĚ V ČESKÉ KANADĚ    TERMÍN AKCE 4. - 6. 10. 2024 Cena 6600 Kč za 2 osoby (další osoba navíc platí 3000 Kč)   Co je součástí? Součástí ceny je celodenní domácí...

pokračovat ve čtení
Prodej, rezervace na březen holandských koz

Prodej, rezervace na březen holandských koz

Zakrslé kozy holandského typu k rezervaci na prodej od Farmy Adnev Bohemia, držitel ocenění nejlepší chov roku 2020 a 2022, se zaměřením na zakrslé kozy holandského typu nabízí k rezervaci kozičky a kozlíky z letošních vrhů. Jedná se o rodové linie Igor Wolf, Charlie,...

pokračovat ve čtení